Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Systemy sygnalizacji pożaru
alarmy.org id33050 00.00 PLN 5 5

Systemy sygnalizacji pożaru

Podgląd

Systemy sygnalizacji pożaru

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi alarmy.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

PROFIRE Sp. z o.o.

Trakt Lubelski 412
04-667 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22 871 12 66
kom.: 695 03 47 47
faks: 22 871 12 66
e-mail: biuro@profire.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

Systemy sygnalizacji pożaru

Nowoczesne urządzenia sygnalizacji pożarowej pozwalają wykrywać, w sposób efektywny, pożary w bardzo wczesnej fazie rozwoju, umożliwiają także integrację innych systemów i urządzeń mających wpływ na całokształt bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Zadania stawiane współczesnym systemom sygnalizacji pożaru nie ograniczają się już tylko do bezpośredniej detekcji zagrożeń, ale również mają one na celu bez obsługowe i w pełni automatyczne podjęcie odpowiednich działań mających na celu ich zminimalizowanie jak też ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się pożaru i zjawisk mu towarzyszących na inne strefy obiektu.

Systemy wykorzystywane są również do monitorowania innych, autonomicznych systemów współpracujących z systemami bezpieczeństwa pożarowego. Systemy sygnalizacji pożaru dzięki zastosowaniu czujek: optycznych, jonizacyjnych, temperaturowych, wielosensorowych oraz punktowych podłączonych do mikroprocesorowej centrali bardzo szybko i precyzyjnie lokalizują pożar.

Dzięki tak szerokiej gamie detektorów możliwe jest jak najlepsze dostosowanie sposobu ochrony do rodzaju zgromadzonych w chronionym obiekcie przedmiotów bądź magazynowanych artykułów, spalających się w różny sposób. Stosowane w systemie sensory wykonują samo diagnozę i dopasowują się do warunków otoczenia (np. w rejonach o dużym zadymieniu, zapyleniu, itp.), jak również samoczynnie zgłaszają potrzebę konserwacji. Współczesne czujki jonizacyjne charakteryzują się najniższym z dotychczas spotykanych poziomem promieniowania, co wpływa na podniesienie bezpieczeństwa ich eksploatacji w pomieszczeniach przeznaczonych dla stałego przebywania osób.

Współczesne, mikroprocesorowe centrale sygnalizacji pożaru spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa w zakresie kompleksowego dozoru przeciwpożarowego. Modułowa konstrukcja centrali umożliwia rozbudowę w dowolnej chwili, bez ponoszenia zbędnych kosztów.

Nasza firma posiada autoryzację na montaż i konserwację firmy Esser, Bosch, Polon-Alfa.

Pliki do pobrania

Inne produkty firmy