Alkam SecurityAlkam Security

Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50
alarmy.org id30169 00.00 PLN 5 5

Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50

Podgląd
Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi alarmy.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

Przedsiębiorstwo Usługowe Jarexs Sp. z o.o.

Okólna 1 a
59-220 Legnica
dolnośląskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 76 855 40 00
faks: 76 855 40 16
e-mail: serwis@alarmy-jarexs.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 jest przeznaczony do zdalnego, radiowego uruchamiania syren alarmowych Obrony Cywilnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz do alarmowania/powiadamiania osób wyposażonych w pagery (DSP-90S) i telefony komórkowe (Terminal DTG-53). Współpraca systemu DSP-50 z syrenami elektronicznymi (np. serii DSE) umożliwia dodatkowo rozgłaszanie komunikatów głosowych oraz dowolnych dźwięków.

System DSP-50 może być stosowany:

  • w sieciach alarmowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie jednego powiatu - struktura dwupoziomowa: stacja powiatowa - stacja obiektowa (syrena);
  • wsieciach alarmowania Obrony Cywilnej - jako hierarchiczny system wojewódzki, posiadający czteropoziomową strukturę powiadamiania: stacja wojewódzka - stacja powiatowa - stacja gminna - stacja obiektowa (syrena);
  • w obu ww. sieciach równocześnie - jako Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności.

Skrócony opis działania

W systemie DSP-50 alarmowanie, powiadamianie i testowanie może się odbywać się:

  • ręcznie - z klawiatury stacji bazowej DSP-15,
  • automatycznie - za pomocą komputera osobistego (PC) wyposażonego w program komputerowy AKCJA i podłączonego do stacji bazowej DSP-15.

Zastosowanie komputera nie jest konieczne, ale usprawnia procedurę alarmowania i testowania, zwłaszcza przy dużej złożoności systemu.

Informacje o wywoływanych alarmach są przesyłane radiowo w sposób zakodowany. Poprzez zastosowanie specjalnych algorytmów wzajemnych potwierdzeń, system zapewnia stuprocentową pewność przesyłania alarmów. Ponad to w sieciach Obrony Cywilnej system generuje tzw. zmienne kody oraz hasła wprowadzane przez użytkownika, co uniemożliwia wykorzystywanie systemu przez osoby niepowołane.

W sieciach alarmowania Obrony Cywilnej sygnały wywoławcze mogą być generowane przez wszystkie rodzaje stacji bazowych. Są one następnie retransmitowane przez stacje bazowe podległe w strukturze hierarchicznej: stacja bazowa wojewódzka > stacja bazowa powiatowa > stacja bazowa gminna > stacja obiektowa.

Po wysłaniu ze stacji bazowej sygnału wywoławczego, identyfikują go wszystkie stacje obiektowe. Po weryfikacji poprawności kodu oraz sprawdzeniu zasilania syreny głównej (wszystkich faz), następuje włączenie syreny i przesłanie potwierdzenia zwrotnego do stacji bazowej, która wywołała alarm.

Dyspozytor na stanowisku kierowania może określić rodzaj alarmu: sygnał ciągły, przerywany i modulowany (parametry czasowe sygnału alarmowego można zaprogramować). Możliwe jest również sprzęgnięcie toru fonicznego radiostacji w stacji obiektowej z podłączoną do niej syreną elektroniczną (np. DSE) lub megafonem, co umożliwia przekazywanie ludności komunikatów słownych bezpośrednio ze stanowiska dyspozytorskiego.

W przypadku braku łączności ze stacją obiektową lub braku zasilania syreny, następuje zwrotna procedura powiadamiania dyspozytora o awarii.

W systemie DSP-50 możliwe jest również testowanie łączności z wszystkimi podległymi stacjami obiektowymi bez włączania syren alarmowych. Pozwala to na zdalne sprawdzenie całego toru tj. radiotelefonu, systemu kodowania i zasilania syren. Wysłanie sygnału testowego odbywa się ręcznie ze stacji bazowej lub automatycznie z programu komputerowego AKCJA. To drugie rozwiązanie umożliwia wykonywanie o ustalonych godzinach automatycznej kontroli sprawności urządzeń alarmowych wraz z rejestracją i wydrukami rezultatów alarmowania lub testowania.

Stacja bazowa

produkt.25.jarexs.190111.jpg

Stanowisko dyspozytorskie do zdalnego uruchamiania syren powinno być wyposażone w stację bazową DSP-15. Na stanowisku kierowania w Państwowej Straży Pożarnej stosowana jest Stacja Bazowa DSP-15S lub Stacja Bazowa DSP-15SP, a w systemie hierarchicznym Obrony Cywilnej: wojewódzka...

Terminal DTG-53 

produkt.26.jarexs.190111.jpg

Zgodnie z oczekiwaniami użytkowników i instalatorów nowy terminal wyposażony został w profesjonalny - przemysłowy moduł GSM. Terminal współpracuje ze wszystkimi sieciami telefonii komórkowej obecnymi na polskim rynku telekomunikacyjnym...

Stacja Obiektowa DSp-52BS 

produkt.27.jarexs.190111.jpg

Każda syrena alarmowa w systemie DSP-50 powinna być wyposażona w urządzenie sterujące - Stację Obiektową DSP-52BS, czujnik faz DKF i antenę. Te trzy elementy stanowią podstawowe wyposażenie syreny sterowanej drogą radiową.

Pagery 

produkt.28.jarexs.190111.jpg

Pagery serii DSP-90S pracują w Zintegrowanym Systemie Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 oraz w Radiowych Systemach Przywoławczych (DSP-21, DSP-25, DSP-26, DSP-26R). Umożliwiają szybkie alarmowanie/powiadamianie osób.

Inne produkty firmy