Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Napędy i Sterowanie 10/2020

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Druk-Art SC
Data wydania: 2020-09-17
Typ: czasopismo
Druk: nie
Wersja elektroniczna: nie
ISSN: 1507-7764Data wydania:

17-09-2020


Miesięcznik „Napędy i Sterowanie” wydawany przez Wydawnictwo Druk-Art SC w Raciborzu istnieje na prasowym rynku czasopism technicznych od 1999 roku. Ten ogólnopolski tytuł wydawany jest w formie drukowanej, a także elektronicznej. Dostępny jest w prenumeracie, a także upowszechniany nieodpłatnie podczas targów oraz konferencji branżowych.

Czasopismo przygotowywane jest z myślą o czytelnikach zaintereso­wanych problematyką z zakresu:

 • napędy,
 • automatyka przemysłowa,
 • energoelektronika,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa,
 • mechatronika,
 • systemy zasilające,
 • układy zabezpieczeń,
 • hydraulika,
 • pneumatyka,
 • robotyka,
 • systemy transportowe,
 • utrzymanie ruchu.

Pismo adresowane jest do szerokiej grupy fachowców tych dziedzin. Po tytuł sięgają też specjaliści z niemal wszystkich uczelni technicznych w kraju, ośrodków badawczo-rozwojowych, energetyki cieplnej i zawodowej, przemysłu maszynowego, przetwórstwa rolno-spożywczego, cementowo-wapienniczego, hut, kopalń, biur konstrukcyjnych.

Staramy się, by czytelnicy pisma mogli zapoznać się z najnowszymi produktami i interesującymi aplikacjami, czy też nieustannie rozwijającą się myślą techniczną. Stąd periodyk współpracuje z wieloma znanymi w kraju i na świecie firmami reprezentującymi branże napędowe i automatyczne, a także przedstawicielami świata nauki.

Ponieważ pismo wydawane jest na Śląsku problematyka techniczna tego regionu jest wydawnictwu bliska, dlatego też sięga po tematy związane z górnictwem. Oprócz publikacji, w których można znaleźć propozycje nowoczesnych urządzeń i rozwiązań technicznych dla tej szczególnej branży, prezentu­jemy dokonania w sferze remontów i modernizacji w zakładach z górnictwem związanych, a także publikacje naukowe przygotowywane m.in. przez pracowników politechnik.

Miesięcznik „Napędy i Sterowanie” nie tylko obejmuje patronat medialny nad takimi wydarzeniami, jak konferencje i targi dla przemysłu, ale także sam jest organizatorem konferencji dla specjalistów w dziedzinie auto­matyki i budowy maszyn. Nad merytorycznym charakterem „Napędów i Sterowania” czuwa Rada Programowa, która jest gwarantem jakości i profesjonalizmu, zawartych w piśmie treści.

W numerze 10/2020: 

 1. Podłącz, monitoruj, analizuj i zarządzaj
 2. Wysoko sprawne, energooszczędne silniki DYNEO+ klasy sprawności IE5 do ogólnego zastosowania na przykładzie wymiany napędu DC ekstrudera
 3. Joystick 4THE5 CAN w zastosowaniach produkcyjnych oraz przemysłowych
 4. Nowoczesne maszyny do zimowego utrzymania płyty lotnisk z elektroniką BODAS Bosch Rexroth
 5. DREMA 2020
 6. Czas – ukryty i niedoceniany problem nowoczesnych technologii - Waldemar Sielski
 7. 21. Konferencja Naukowo-Techniczna INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA. BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ. 4–6 listopada 2020 r. KOMTECH-IMTech 2020
 8. Wyświetlacze wielkogabarytowe LDN-N2
 9. Zwiększanie stopnia niezawodności maszyn - Jacek Bialik
 10. Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy TY92 firmy Elettromeccanica CDC srl
 11. Jak dobrać przewody do instalacji fotowoltaicznej?
 12. Za nami wyjątkowe Targi ENERGETAB® 2020
 13. Alternatywne linie produkcyjne to przyszłość nowoczesnych zakładów produkcyjnych
 14. Rozwiązania napędowe do automatyzacji procesu magazynowania
 15. Urządzenia MEAN WELL dedykowane do systemów zasilania gwarantowanego
 16. Jak wybrać odpowiedni kołek dla Twojego zastosowania? - Jeff Greenwood
 17. Eksperymentalne badanie wpływu temperatury ogniwa litowo-jonowego na pojemność i dokładność obliczeń stopnia naładowania - Bartłomiej Mazan, Tomasz Detka
 18. ENG Experimental study on the influence of temperature of lithium-ion cell on its capacity and accuracy of SOC calculations
 19. Nowoczesne warianty dławików kompensacyjnych w sieciach średnich napięć - Jacek Dziura
 20. ENG MODERN VARIANTS OF SHUNT REACTORS IN MIDDLE VOLTAGE NETWORKS
 21. Druk 3DP/AM jako część następnej rewolucji przemysłowej - Helena Dodziuk
 22. Ogrzewanie domu jednorodzinnego pompą ciepła – czy warto? - Jakub Bernatt
 23. ENG HEATING A SINGLE-FAMILY HOUSE WITH A HEAT PUMP – IS IT WORTH IT?
 24. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu technologii LED szansą na zwiększenie zasobów energii elektrycznej potrzebnej do ładowania samochodów elektrycznych - Andrzej Lechowicz
 25. ENG Modernization of street lighting with the use of LED technology as an opportunity to increase the amount of electricity needed to charge electric cars
 26. Bezpieczeństwo w chmurze. Zasady i pojęcia
 27. Pozyskiwanie i przetwarzanie energii odnawialnej - Jan Górzyński
 28. Idea projektowania sterowania z wykorzystaniem bezpośredniej metody Lapunowa - Jacek Kabziński, Przemysław Mosiołek
 29. Analiza porównawcza funkcjonalności przedsiębiorstw według „Katalogu Branżowego – Napędy i Sterowanie” w latach 2019–2020 - Marian A. Partyka, Alfred Paszek
 30. ENG COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FUNCTIONALITY OF FIRMS ACCORDING TO THE BRANCH CATALOGUE „NAPĘDY I STEROWANIE” („DRIVES AND CONTROL”) FROM THE YEARS 2019 AND 2020    

Brak załączników
Brak prenumeraty