Artykuł Dodaj artykuł

DEBATA „PRAWO DLA MONITORINGU WIZYJNEGO?”

25 kwietnia br. o godz. 11.00, w trzecim dniu Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń SECUREX ‘2012, w sali konferencyjnej Pawilonu 14B, rozpocznie się DEBATA z udziałem publiczności pt. „PRAWO DLA MONITORINGU WIZYJNEGO?” organizowana przez Międzynarodowe Targi Poznańskie i Polską Izbę Systemów Alarmowych.

25 kwietnia br. o godz. 11.00, w trzecim dniu Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń SECUREX ‘2012, w sali konferencyjnej Pawilonu 14B, rozpocznie się DEBATA z udziałem publiczności pt. „PRAWO DLA MONITORINGU WIZYJNEGO?” organizowana przez Międzynarodowe Targi Poznańskie i Polską Izbę Systemów Alarmowych.

Autorami Debaty na temat celowości prawnej regulacji zasad wideonadzoru w naszym kraju będą:

• dr Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych;
• przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: Jacek ZALEWSKI, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Mariusz CICHOMSKI, Naczelnik Wydziału Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym i Przestępczości Zorganizowanej Departamentu Nadzoru;
• przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego: dr Krzysztof LIEDEL, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego;
• przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich;
• dr Paweł WASZKIEWICZ, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autor jedynej na rynku książki o monitoringu wizyjnym „Wielki Brat Rok 2010. Systemy monitoringu wizyjnego – aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne”.

Debatę poprowadzi Łukasz KISTER, niezależny ekspert bezpieczeństwa informacyjnego, doktorant w Katedrze Zarządzania Bezpieczeństwem Wydziału Inżynierii Specjalnej Uniwersytetu w Żilinie, członek Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.

Wprowadzeniem do dyskusji będą wystąpienia i prezentacje dr. Wojciecha R. Wiewiórowskiego (Ustawowa regulacja monitoringu wizyjnego w Europie) i dr. Pawła Waszkiewicza (Rola wideonadzoru w zapewnieniu bezpieczeństwa - wnioski z badań).

Autorzy Debaty koncentrować się będą na takich zagadnieniach, jak: wizerunek osoby jako dana osobowa – konieczność zapewnienia właściwej ochrony prawnej; wyłączenie wizerunku osoby z obszaru regulacji Dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych; wykorzystanie wideonadzoru dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego; rola wideonadzoru w prewencji antyterrorystycznej i kryminalnej; minimalne standardy bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemach monitoringu; minimalne standardy funkcjonalności i użyteczności systemów monitoringu wizyjnego; uprawnienia do stosowania wideonadzoru; międzynarodowe standardy w zakresie prawnej regulacji wideonadzoru; uprawnienia kontrolne osób poddanych kontroli monitoringu wizyjnego; niezbędna struktura i zawartość ustawy o monitoringu wizyjnym.

Przewidywana jest telewizyjna rejestracja przebiegu Debaty.

Tytuł Sponsora Debaty uzyskały Firmy SAMSUNG TECHWIN i SIEMENS.

Dla zainteresowanej publiczności wstęp na Debatę jest bezpłatny, po uprzedniej rejestracji. Osoby, które posiadają bilet wstępu lub zaproszenie na Targi Securex 2012 i chciałyby zasiąść na widowni prosi się o potwierdzenie udziału drogą mailową na adres jakub.przewozny@mtp.pl

Osoby, które nie posiadają biletu mają możliwość jego zakupu wraz z akredytacją drogą elektroniczną pod adresem www.mtp24.pl

Podobne artykuły