Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt Dodaj do EZO Usuń z EZO

Instalacja i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru SAP
alarmy.org id32928 00.00 PLN 5 5

Instalacja i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru SAP

Podgląd
Skontaktuj się z firmą:

KARO Karlicki Sp. z o.o.

Święcicka 25
05-860 Płochocin
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22 478 27 88
tel. : 22 478 27 89
kom.: 601 302 531
e-mail : biuro@karokarlicki.pl
e-mail : serwis@karokarlicki.pl
e-mail : grzegorzk@karokarlicki.pl


Rozmawiamy w językach:

angielski polski


Karta firmy:
Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi alarmy.org!
Dziękujemy!

Instalacja i konserwacja systemó sygnalizacji pożaru SAP

System wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP) jest jednym z najważniejszych systemów bezpieczeństwa w dużych budynkach publicznych. Skutki rozwijającego się w sposób niekontrolowany pożaru prowadzą do bardzo poważnych strat materialnych, mogą być także przyczyną utraty zdrowia lub życia znacznej liczby osób.

Z tego powodu w pewnej klasie obiektów budowlanych (budynkach handlowych lub wystawowych, teatrach, kinach, budynkach służącym celom gastronomicznym, salach widowiskowych i sportowych, szpitalach, domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacyjnych, większych zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych, budynkach zamieszkania zbiorowego, archiwach, muzeach, ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych, centralach telefonicznych, garażach podziemnych, stacjach metra, dworcach i w portach, bankach, bibliotekach) stosowanie systemów SAP jest obowiązkowe. Regulują to odpowiednie przepisy prawne, ustawy i rozporządzenia. Sprzęt stosowany w systemach SAP musi spełniać specyficzne, bardzo wysokie wymagania, określone przez Polską Normę oraz przez zalecenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek urządzeń, nieposiadających stosownych certyfikatów.

Sercem każdego systemu SAP jest centrala alarmowa. Ma ona specyficzną konstrukcję, pozwalającą na podłączenie znacznej liczby czujek wykrywających pożar, a także urządzeń sygnalizacyjnych i sterujących.

Centralka SAP jest urządzeniem mikroprocesorowym, zdolnym do analizy sytuacji w obiekcie objętym pożarem. Wytwarza ona sygnały sterujące, uruchamiające automatyczne urządzenia gaśnicze, klapy oddymiające a także urządzenia sygnalizacyjne. Zasadą jest przekazywanie sygnału alarmowego do lokalnego oddziału Straży Pożarnej.

Istnieje wiele rodzajów czujek pożarowych. Mają one różną budowę i są czułe na różne czynniki. Przykładowo, czujki jonizacyjne reagują na pojawienie się dymu, czujki temperaturowe reagują na wzrost temperatury, liniowe czujki optyczne reagują na zmianę przejrzystości powietrza w obszarze objętym pożarem. Ciągły postęp technologiczny prowadzi do wprowadzania na rynek coraz to doskonalszych czujek pożarowych, pracujących na różnych zasadach. Dążeniem konstruktorów jest stworzenie czujki wykrywającej pożar w możliwie wczesnym jego stadium.

Jak widać, zagadnienia związane z projektowaniem i instalacją systemów SAP są bardzo złożone. Prac tych mogą się podjąć jedynie osoby o wysokich kwalifikacjach, posiadające odpowiednie uprawnienia.

Projektując i instalując SAP bazujemy na markowym sprzęcie, produkowanym przez takie firmy jak BOSCH, ESSER, HONEYWELL, KIDDE, POLON-ALFA, SAGITTA, SCHRACK, UTC FIRE&SECURITY POLSKA. Oprócz sprzętu pochodzącego od wymienionych firm, jesteśmy w stanie dostarczyć i zainstalować systemy innych, dostępnych na rynku producentów.

Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie realizacji systemu SAP, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji.

Podejmujemy się także konserwacji istniejących już systemów.

Nasi pracownicy dysponują zarówno odpowiednią wiedzą jak i wymaganymi w branży bezpieczeństwa uprawnieniami. Posiadamy rozbudowane zaplecze sprzętowe i transportowe.

Bez obawy możecie Państwo na nas polegać. Zapraszamy do współpracy.

Inne produkty firmy