Alkam SecurityAlkam Security

Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instalacji teletechnicznych
alarmy.org id32925 00.00 PLN 5 5

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instalacji teletechnicznych

Podgląd

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instalacji teletechnicznych

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi alarmy.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

KARO Karlicki Sp. z o.o.

Święcicka 25
05-860 Płochocin
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22 478 27 88
tel. : 22 478 27 89
kom.: 601 302 531
e-mail : biuro@karokarlicki.pl
e-mail : serwis@karokarlicki.pl
e-mail : grzegorzk@karokarlicki.pl


Rozmawiamy w językach:

angielski polski


Karta firmy:

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instalacji teletechnicznych

Prowadzimy opiekę serwisową instalacji teletechnicznych. Doraźne wizyty serwisantów w momencie awarii nie wystarczą do zapewnienia pełnej sprawności instalacji. Prawidłowe funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa zapewnione jest dopiero przy systematycznych konserwacjach. Warunki realizacji przeglądów są narzucone przez przepisy i zalecenia producentów.

Rekomendacje dotyczące prowadzenia prac konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru (SSP) oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” oraz Polskich Normach. Zgodnie z tymi wytycznymi należy wykonywać przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemu sygnalizacji pożaru w sposób zgodny z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Przepisy nakazują, by system był regularnie przeglądany i poddawany obsłudze technicznej, w tym celu natychmiast po zakończeniu montażu powinna być zawarta umowa na konserwację systemu, niezależnie czy obiekt jest użytkowany, czy nie. Zapisy zawarte w załączniku do specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006 dopuszczają sprawdzenie kolejnych 25% ilości czujek przy wykonywaniu kontroli kwartalnej systemu sygnalizacji pożaru. Zalecania w zakresie konserwacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) określa Polska Norma PN-EN 60849. Wg postanowień tej normy zaleca się żeby każdego roku kompetentna, odpowiednio przeszkolona osoba przeprowadzała co najmniej dwie planowane inspekcje dotyczące konserwacji.

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w branży zabezpieczeń zapewniamy pełny i fachowy serwis zamontowanych instalacji. Opiekujemy się również systemami wykonanymi przez innych instalatorów.

Świadczymy usługi w zakresie konserwacji instalacji i systemów bezpieczeństwa, których realizacja wiąże się z dostępem do informacji niejawnych.

Nasi pracownicy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą Poufne, Tajne. 

Pliki do pobrania

Inne produkty firmy