Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Pomiary, badania, przeglądy konserwacyjne
alarmy.org id30198 00.00 PLN 5 5

Pomiary, badania, przeglądy konserwacyjne

Podgląd

Pomiary, badania, przeglądy konserwacyjne

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi alarmy.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

Przedsiębiorstwo Usługowe Jarexs Sp. z o.o.

Okólna 1 a
59-220 Legnica
dolnośląskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 76 855 40 00
faks: 76 855 40 16
e-mail: serwis@alarmy-jarexs.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

Pomiary, badania, przeglądy konserwacyjne

HYDRANTY:

  • Prowadzenie stałego nadzoru (dorocznego) w zakresie przeglądów i czynności konserwacyjnych  hydrantów wewnętrznych DN 25,DN 52 i hydrantów zewnętrznych DN 80, DN 100 zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 21.04.2006r. ( Dz.U. Nr 80 poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i  terenów oraz PN-EN 671-1, PN-EN 671-2, PN-EN 671-3  w tym przeprowadzanie badań i sprawdzanie parametrów hydrantów (wydajności i ciśnienia) przy zastosowaniu urządzeń pomiarowych HYDRO-TEST.

Określenie wydajności hydrantów metodą analityczną, wykorzystując do tego charakterystykę H=f(Q) opracowaną komputerowo dla poszczególnych dysz pomiarowych. Na wykonanie wymienionych czynności posiadamy certyfikat i świadectwo wzorcowania.

  • Wykonywanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie PN-EN 671-2.

GAŚNICE:

  • Prowadzenie stałego nadzoru nad gaśnicami. Zgodnie z PN-EN-3 gaśnice należy konserwować nie rzadziej niż raz w roku. Wymiana proszku lub remont raz na 5 lat lub w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby.

INSTALACJA TRYSKACZOWA:

  • Zgodnie z PN-EN 12845:2005 czynności kontrolne powinny odbywać się codziennie. Przeglądy codzienne, tygodniowe i miesięczne w celu obniżenia kosztów powinni wykonywać pracownicy techniczni obiektu. Proponujemy wykonywanie przeglądów kwartalnych.

SYSTEM SAP:

  • Prowadzenie stałego nadzoru na system alarmu pożaru. System SAP należy przeglądać codziennie, co miesiąc, kwartalnie Przeglądy codzienne i miesięczne w celu obniżenia kosztów powinni wykonywać pracownicy techniczni obiektu. Proponujemy wykonanie pozostałych przeglądów (kwartalne i roczny).

DSO:

  • Prowadzenie stałego nadzoru nad systemem DSO oraz wykonywanie przeglądów konserwacyjnych.

SYSTEM ODDYMIANIA

  • Prowadzenie stałego nadzoru na systemem oddymiania oraz wykonywanie przeglądów półrocznych.

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE:

  •  Prowadzenie stałego nadzoru oraz wykonywanie przeglądów półrocznych.

OŚWIETLENIE AWARYJNE:

  • Proponujemy wykonanie przeglądów półrocznych oświetlenia awaryjnego oraz badanie natężenia światła lamp raz w roku.

Inne produkty firmy