Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Napędy i Sterowanie 1/2021

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Druk-Art SC
Data wydania: 2021-01-11
Typ: czasopismo
Druk: tak
Wersja elektroniczna: tak
ISSN: 1507-7764


Wersja papierowa: 10,80 PLN
Wersja elektroniczna: 0,00 PLN

Data wydania wersji papierowej:

11-01-2021

Data wydania wersji elektronicznej:

11-01-2021

Druk w kolorze:

tak

Kolorowa wersja elektroniczna:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie


Miesięcznik „Napędy i Sterowanie” wydawany przez Wydawnictwo Druk-Art SC w Raciborzu istnieje na prasowym rynku czasopism technicznych od 1999 roku. Ten ogólnopolski tytuł wydawany jest w formie drukowanej, a także elektronicznej. Dostępny jest w prenumeracie, a także upowszechniany nieodpłatnie podczas targów oraz konferencji branżowych.

Czasopismo przygotowywane jest z myślą o czytelnikach zaintereso­wanych problematyką z zakresu:

 • napędy,
 • automatyka przemysłowa,
 • energoelektronika,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa,
 • mechatronika,
 • systemy zasilające,
 • układy zabezpieczeń,
 • hydraulika,
 • pneumatyka,
 • robotyka,
 • systemy transportowe,
 • utrzymanie ruchu.

Pismo adresowane jest do szerokiej grupy fachowców tych dziedzin. Po tytuł sięgają też specjaliści z niemal wszystkich uczelni technicznych w kraju, ośrodków badawczo-rozwojowych, energetyki cieplnej i zawodowej, przemysłu maszynowego, przetwórstwa rolno-spożywczego, cementowo-wapienniczego, hut, kopalń, biur konstrukcyjnych.

Staramy się, by czytelnicy pisma mogli zapoznać się z najnowszymi produktami i interesującymi aplikacjami, czy też nieustannie rozwijającą się myślą techniczną. Stąd periodyk współpracuje z wieloma znanymi w kraju i na świecie firmami reprezentującymi branże napędowe i automatyczne, a także przedstawicielami świata nauki.

Ponieważ pismo wydawane jest na Śląsku problematyka techniczna tego regionu jest wydawnictwu bliska, dlatego też sięga po tematy związane z górnictwem. Oprócz publikacji, w których można znaleźć propozycje nowoczesnych urządzeń i rozwiązań technicznych dla tej szczególnej branży, prezentu­jemy dokonania w sferze remontów i modernizacji w zakładach z górnictwem związanych, a także publikacje naukowe przygotowywane m.in. przez pracowników politechnik.

Miesięcznik „Napędy i Sterowanie” nie tylko obejmuje patronat medialny nad takimi wydarzeniami, jak konferencje i targi dla przemysłu, ale także sam jest organizatorem konferencji dla specjalistów w dziedzinie auto­matyki i budowy maszyn. Nad merytorycznym charakterem „Napędów i Sterowania” czuwa Rada Programowa, która jest gwarantem jakości i profesjonalizmu, zawartych w piśmie treści.

W numerze 1/2021:

 1. Przekaźniki nadzorcze Finder gwarancją bezpieczeństwa w przemyśle
 2. Elektronika napędowa dla każdego zastosowania
 3. Nowe wymagania w zakresie minimalnego poziomu sprawności silników asynchronicznych
 4. Falownik serii SX1000 zasilający silnik wrzecionowy wysokoobrotowy 400 Hz - Jerzy Sobczak
 5. Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2021. Najnowsze rozwiązania w zakresie sprzętu elektrycznego, automatyki i systemów zabezpieczeń po raz dziewiętnasty w Warszawie!
 6. Ostatnie środki na badania w sztandarowym programie dla przedsiębiorców - Anna Szymczak
 7. Archipelag sztucznej inteligencji. Część II - Ryszard Tadeusiewicz
 8. Decyzyjna optymalizacja pompy zębatej z podciętą stopą zęba za pomocą nakładkowych drzew logicznych - Marian A. Partyka, Maria Natorska
 9. ENG DECISION OPTIMIZATION OF A GEAR PUMP AFTER TOOTH ROOT UNDERCUTTING BY MEANS OF MULTI-DIMENSIONAL LOGIC TREES
 10. Zastosowanie komputerowego wspomagania wyznaczania rangi ważności parametrów z funkcją zmienna zastępcza oraz warunkowość na rzeczywistym przykładzie ze zmiennymi zależnymi o podobnej ważności - Agnieszka Tiszbierek
 11. ENG APPLICATION OF THE COMPUTATION OF PARAMETER IMPORTANCE RANK WITH FUNCTION SUBSTITUTE VARIABLE AND CONDITIONS TO A REAL EXAMINATION OF DEPENDET VARIABLES OF RELEVANT VARIABLES
 12. Elektrowibratory z silnikami synchronicznymi wzbudzanymi magnesami trwałymi przeznaczone do przemysłowych napędów elektrowibracyjnych - Robert Rossa
 13. ENG ELECTRIC VIBRATORS WITH PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTORS DEDICATED TO INDUSTRIAL ELECTRO-VIBRATING DRIVES
 14. Utrzymanie ruchu w przemyśle. Wstęp - Sławomir Szymaniec, Marek Kacperak
 15. Obserwując życie gospodarcze w kraju, autorzy monografii nie dostrzegają wyraźnych znamion merytorycznego przygotowania przemysłu, energetyki ani usług do zaistnienia czwartej rewolucji przemysłowej.
 16. Pojazdy autonomiczne. Wstęp - Włodzimierz Choromański, Iwona Grabarek, Maciej Kozłowski, Andrzej Czerepicki, Katarzyna Anna Marczuk
 17. Systemy torowe i ich ewolucja - Włodzimierz Choromański, Iwona Grabarek, Maciej Kozłowski, Andrzej Czerepicki, Katarzyna Anna Marczuk
 18. Współczesny elektryczny napęd trakcyjny. Przykłady elektrycznych napędów trakcyjnych - Andrzej Dębowski

Brak załączników
Brak prenumeraty