Artykuł Dodaj artykuł

Czujny system wizyjnego dozoru przeciwpożarowego - w pomieszczeniach i na zewnątrz

Dzięki sterowanej algorytmem kamerze wideo AVIOTEC system przeciwpożarowy monitoruje kompleks produkcyjny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nawet w niesprzyjających warunkach zewnętrznych.

Dzięki sterowanej algorytmem kamerze wideo AVIOTEC system przeciwpożarowy monitoruje kompleks produkcyjny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nawet w niesprzyjających warunkach zewnętrznych.

Magazyny zewnętrzne w przemyśle papierniczym

fot. Bosch

Zagrożenia dla osób i obszarów chronionych

Każdy właściciel zakładu produkcyjnego chce przede wszystkim sprawnie wytwarzać i dostarczać swoje wyroby partnerom i konsumentom. Proces produkcyjny wiąże się zazwyczaj z koniecznością ochrony rozległych obszarów roboczych, co niekiedy stanowi ogromne wyzwanie. Trzeba zapewnić bezpieczeństwo licznym pracownikom poprzez stałe monitorowanie zagrożeń, ale także zabezpieczyć cenne i często łatwopalne materiały przechowywane na terenie zakładu pod gołym niebem i w wewnętrznych magazynach. Dotychczas nie było na rynku skutecznych rozwiązań do wykrywania pożarów na zewnątrz obiektów, dlatego pojawienie się innowacyjnej i niezawodnej kamery dozoru przeciwpożarowego spotkało się w entuzjastycznym przyjęciem ze strony kierowników ochrony odpowiedzialnych za ograniczanie ryzyka dla personelu i zapewnienie ciągłości pracy zakładów.

Co znajduje się na obszarze chronionym?

Na terenie zakładów produkcyjnych mogą być składowane duże zapasy substancji łatwopalnych, takich jak rozpuszczalniki, lub materiałów, które szybko się zapalają, takich jak drewniane palety czy wióry drzewne. W pobliżu mogą być również duże składowiska różnych odpadów produkcyjnych stwarzających wysokie zagrożenie pożarowe.

Magazyn z niezliczoną ilością wielkich bel papieru
Recykling

fot. Bosch

Rodzaj przechowywanych materiałów i sprzętu oraz okres ich magazynowania zależy od konkretnej branży i rodzaju działalności, na przykład:

  • Papiernictwo - drewno, wióry drzewne, papier, rozpuszczalniki
  • Rolnictwo - nawozy, pestycydy, siano, pasza dla zwierząt
  • Motoryzacja - opony, benzyna, materiały spawalnicze
  • Recykling - karton, papier, tworzywa sztuczne, pozostałości substancji w zużytych materiałach

Obszary magazynowe są bardzo często osłonięte jedynie dachem bez ścian zabezpieczających je przed ogniem. Są one przez to bardziej narażone na akty wandalizmu, kradzieże i podpalenia, co wymaga zastosowania dodatkowych środków do ich monitoringu i ochrony. Miejsca te są również narażone na działanie promieni słonecznych i wiatru, a składowane w nich materiały i substancje mogą niekiedy, w połączeniu ze sobą, powodować spontaniczne eksplozje.

Ryzyko niezauważonego wybuchu pożaru

Obiekty przemysłowe są zwykle budowane na planie otwartym. Pożar może zostać wzniecony przez podmuchy wiatru wywoływane przez przeciąg lub ruch obiektów, a tkaniny, papier, chemikalia i kurz mogą przyspieszać rozprzestrzenianie się ognia na większy obszar, w tym na sąsiednie konstrukcje i składy zewnętrzne. Tak samo łatwo pożar może przedostać się z zewnątrz do środka budynków.

Hala produkcyjna z ogromnymi belami papieru
Worki z ziarnami kawy w magazynie

fot. Bosch

Pracownicy przebywający na terenie zakładu w czasie pożaru są bezpośrednio zagrożeni eksplozjami, oparzeniami lub zawaleniem się konstrukcji. Wdychanie dymu lub toksycznych oparów z płonących substancji może również szkodliwy wpływ na zdrowie w krótkiej i dłuższej perspektywie.

Koszty biznesowe szkód pożarowych w kompleksach produkcyjnych i ich otoczeniu mogą sięgać setek milionów¹. Może dojść do gwałtownego wstrzymania produkcji lub zamknięcia zakładu w celu dokonania napraw, odbudowy lub przeniesienia w inne miejsce. Pożar przemysłowy na dużą skalę może mieć również bardzo negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Kilka rozwiązań do obszarów zewnętrznych

Podczas gdy standardowe systemy przeciwpożarowe dobrze sprawdzają się w ochronie osób i mienia w pomieszczeniach, to w zastosowaniach zewnętrznych są one nieskuteczne. Wysokie sufity i otwarta konstrukcja zewnętrznych wiat magazynowych często uniemożliwiają instalację urządzeń w miejscach umożliwiających skuteczne wykrywanie pożaru.

Wiatru na otwartej przestrzeni może rozpraszać dym lub kierować go z dala od miejsc, w których zainstalowano czujki, co uniemożliwia wykrycie bezpośredniego zagrożenia pożarem.

Duży zewnętrzny magazyn papieru i kartonu z zadaszeniem
Duży zewnętrzny magazyn papieru i kartonu z zadaszeniem

fot. Bosch

Dym papierosowy lub z komina może unosić się do góry i bywa wychwytywany przez czujnik dymu, który następnie często wywołuje fałszywe alarmy przerywające produkcję.

Na rynku brakuje obecnie rozwiązań uwzględniających trudne warunki zewnętrzne, co zwiększa ryzyko pożarowe w magazynach materiałów łatwopalnych na wolnym powietrzu. Zamontowanie czujek pożarowych tylko w pomieszczeniach na terenie takich obiektów daje zatem fałszywe poczucie bezpieczeństwa, gdyż nie cały obiekt jest odpowiednio chroniony przed pożarem, a ogień zaprószony na zewnątrz, w pobliżu magazynów materiałów łatwopalnych, nie wywoła alarmu pożarowego na czas.

AVIOTEC obserwuje bez przerwy nawet na zewnątrz i w nocy!

Magazyn zewnętrzny

W celu zapewnienia kompleksowego bezpieczeństwa pożarowego w dużym kompleksie produkcyjnym system wykrywania i monitorowania musi być

  • szybki w wykrywaniu zagrożenia i uruchamianiu alarmów
  • odporny na fałszywe alarmy i złe warunki pogodowe
  • niezawodny, nawet przy słabym oświetleniu i w nocy

Idealnym rozwiązaniem jest kamera do wykrywania płomienia lub dymu, która monitoruje obszar i wykrywa oznaki pożaru już na samym początku. Taką kamerą jest AVIOTEC IP Starlight 8000, która zapewnia szybką i skuteczną detekcję wizyjną pożaru i dymu zarówno w pomieszczeniach, jak i na osłoniętych terenach zewnętrznych. Rozwiązanie to może być instalowane w miejscach, w których są już kamery CCTV, co pozwala wykorzystać istniejące punkty mocowania do łatwej instalacji i konserwacji. Oprócz algorytmów wykrywania płomienia i dymu w kamerze AVIOTEC zastosowano również technologię Intelligent Video Analytics firmy Bosch, dzięki czemu może być ona używana jednocześnie jako system dozorowy i przeciwpożarowy.

W jaki sposób algorytmy wykrywają pożar?

Właściwe zestawienie technologii tworzy odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe. AVIOTEC

  • używa unikalnego systemu alarmowego korzystającego z najnowszych osiągnięć w dziedzinie sztucznej inteligencji w połączeniu z algorytmami tworzonymi ręcznie
  • sprawdza się w warunkach słabego oświetlenia dzięki promiennikom podczerwieni zapewniającym źródło światła umożliwiające kamerze rejestrowanie wyraźnego obrazu i bezbłędne wykrywanie dymu i płomieni również w nocy
  • jest bardzo niezawodny - podczas gdy tradycyjne czujniki wykrywają dym tylko w bliskiej odległości, kamera AVIOTEC wykrywa oznaki pożaru na podstawie analizy wizyjnej i uruchamia alarm znacznie wcześniej. Jest również dużo bardziej nieomylna w porównaniu z czujnikami dymu, co pozwala zredukować niepotrzebne przestoje.

AVIOTEC jest więc wszechstronnym rozwiązaniem ochrony przeciwpożarowej pozwalającym zapewnić ciągłość pracy zakładów produkcyjnych.


¹ https://www.nfpa.org//-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/Building-and-life-safety/osIndustrial.pdf

Artykuł został dodany przez firmę

Bosch Security and Safety Systems

Naszym celem jest ochrona życia, budynków, mienia. Nasza oferta produktowa obejmuje systemy dozoru wizyjnego, sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożarów i ewakuacji głosowej, a także rozwiązania do kontroli dostępu i zarządzania.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły