Artykuł Dodaj artykuł

SIUP vs. PSIM - o integracji systemu GEMOS

System integrujący urządzenia przeciwpożarowe (SIUP) przeznaczony jest do monitoringu i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi.

SIUP vs. PSIM - o integracji systemu GEMOS

System integrujący urządzenia przeciwpożarowe (SIUP) przeznaczony jest do monitoringu i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi. Może realizować lokalny nadzór instalacji i urządzeń dla jednego lub wielu rozproszonych obiektów w tym między innymi:

 • systemy sygnalizacji pożarowej,
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze,
 • urządzenia i systemy stałych urządzeń gaśniczych,
 • systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła,
 • elementy oddzieleń przeciwpożarowych (np. drzwi, kurtyny, bramy),
 • systemy oświetlenia awaryjnego,
 • przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
 • dźwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych (dźwigi dla straży pożarnej),
 • inne urządzenia przeciwpożarowe wykorzystywane w czasie stanu alarmu pożarowego.

Zadaniem systemu integrującego urządzenia przeciwpożarowe jest umożliwienie integracji, wizualizacji, sterowania i zarządzania instalacjami ochrony przeciwpożarowej w ramach jednej platformy sprzętowo-programowej.

Physical Security Information Management (PSIM) jest światowym standardem integrowania różnorodnych systemów i urządzeń bezpieczeństwa, pozwalającym na ich kontrolę przez spójny, przejrzysty i jednorodny interfejs użytkownika. Interfejs ten umożliwia zbieranie i korelację zdarzeń z wielu urządzeń, rozproszonych systemów informacyjnych i bezpieczeństwa, takich jak CCTV (z analizą wizyjną), kontrola dostępu, systemy komunikacji, czy wszelkiego rodzaju czujniki czy systemy BMS i SMS.

Integracja systemów oparta na PSIM pozwala użytkownikom na uzyskanie wielu korzyści takich jak zwiększona kontrola zasobów i procesów bezpieczeństwa w obiektach i na obszarach, czy kompleksowy obraz sytuacyjny poparty szczegółowym raportowaniem. W konsekwencji zwiększonej efektywności rozwiązania te pozwalają zredukować koszty zarządzania bezpieczeństwem, oraz poprawić jego poziom dzięki dokładniejszej analizie danych ze zintegrowanych systemów.

Pełna implementacja PSIM powinna zawierać sześć podstawowych funkcjonalności:

 • Zbieranie informacji z różnych urządzeń i systemów, oraz ich archiwizacja
 • Analiza zebranych informacji (zdarzeń, alarmów), korelacja niezależnych informacji z różnych systemów w oparciu m.in. o czas, miejsce, typ zdarzenia
 • Przekazywanie obsłudze operatorskiej już obrobionych danych do zweryfikowania i potwierdzenia
 • Przedstawienie obsłudze obiektu zestandaryzowanych procedur postepowania (krok po kroku) w określonej sytuacji
 • Rozbudowany system raportowania, obejmujący wszystkie zdarzenia i alarmy, umożliwiający analizę ewentualnych przyczyn czy zależności
 • Nadzór nad sposobem reagowania na zdarzenia przez obsługę, uwzględniającym czas reakcji i podjęte działania

System PSIM jest z nadrzędnym systemem informatycznym, niezależnym od urządzeń, ale mającym możliwości techniczne do nadzorowania pracy oraz sterowania systemów integrowanych.

Rys. 1 Schemat działania GEMOS adv.PSIM

Rys. 1 Schemat działania GEMOS adv.PSIM

System integrujący urządzenia przeciwpożarowe (SIUP) jest nadrzędnym, w stosunku do urządzeń i systemów przeciwpożarowych, systemem, który nadzoruje i kontroluje pracę tych systemów. SIUP umożliwia również wykonywanie ręcznych sterowań, nawet w przypadku akcji pożarowej.

W szczególności, po spełnieniu warunków związanych z certyfikacją, system PSIM może pełnić rolę SIUP. Podstawowymi wymaganiami dla SIUP, które odróżniają go od dowolnego PSIM jest współpraca z systemami przeciwpożarowymi, oraz ścisłe określenie warstwy sprzętowej, tj. wszystkich komponentów wchodzących w skład SIUP (serwery, elementy łączy danych, zasilania, obudowy itd.). System SIUP jako wydzielony moduł w systemie PSIM wolny jest od ewentualnych zakłóceń czy np. obciążeń wieloma strumieniami danych jakie obsługuje system PSIM. Dzięki temu zapewnione jest bezpieczeństwo sterowań w sytuacjach krytycznych jakimi jest zagrożenie pożarem.

Artykuł został dodany przez firmę

Ela-compil sp. z o.o.

30 lat tworzymy i integrujemy systemy bezpieczeństwa i automatyki budynków. Promujemy koncepcje zintegrowanych stanowisk zarządzania bezpieczeństwem. Zrealizowaliśmy ponad 300 projektów, działając na obszarze całej Polski.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły