Artykuł Dodaj artykuł

Monitoring wizyjny wspiera personel medyczny, pacjentów i ich rodziny Wzrost bezpieczeństwa, efektywności i poprawa samopoczucia

Technologia monitoringu wizyjnego odgrywa coraz istotniejsza rolę w sektorze ochrony zdrowia. Inteligentne kamery wraz z systemami audio ułatwiają personelowi medycznemu bieżące monitorowanie pacjentów, w tym niezbędną w ocenie zdrowia i samopoczucia rozmowę. Technologia monitoringu wizyjnego uzupełnia dziś niezbędne procedury fizyczne stałym, inteligentnym dozorem pacjentów alarmującym automatycznie o zmianach wymagających interwencji pielęgniarek i lekarzy.

Logo Axis Communications

Technologia monitoringu wizyjnego odgrywa coraz istotniejsza rolę w sektorze ochrony zdrowia. Inteligentne kamery wraz z systemami audio ułatwiają personelowi medycznemu bieżące monitorowanie pacjentów, w tym niezbędną w ocenie zdrowia i samopoczucia rozmowę. Technologia monitoringu wizyjnego uzupełnia dziś niezbędne procedury fizyczne stałym, inteligentnym dozorem pacjentów alarmującym automatycznie o zmianach wymagających interwencji pielęgniarek i lekarzy.  

Monitoring wizyjny przestał być jedynie narzędziem dla ochrony szpitali przed niepowołanymi gośćmi. Już dziś może odpowiadać za analitykę obrazu w dozorze dostępu do wyznaczonych stref oraz monitorowaniu stosowania wymaganych zabezpieczeń w danym obszarze przez personel i pacjentów. 

Technologia pomaga także w zarządzaniu zasobami fizycznymi i wspiera efektywność pracy zespołów w placówkach ochrony zdrowia. Pozwala szybko ustalić dostępność lekarzy i pielęgniarek oraz przyśpiesza wymianę informacji – komunikowanie.

Monitoring wizyjny wspiera personel medyczny, pacjentów i ich rodziny Wzrost bezpieczeństwa, efektywności i poprawa samopoczucia

W nagłych przypadkach, szczególnie przy ograniczonej dostępności kadr, nowoczesne systemy wizyjne umożliwiają lekarzom kontakt z pacjentem będącym w innej lokalizacji.

Stały kontakt

Nowoczesne rozwiązania łączące monitoring wizyjny z dwukierunkowym audio – np. w postaci urządzeń zainstalowanych przy łóżkach pacjentów – wspierają pielęgniarki i lekarzy w monitorowaniu aktualnego stanu pacjentów i komunikowaniu się z chorymi bez konieczności pokonywania każdorazowo odległości dzielących chorych. Kontakt i rozmowy mogą być częstsze – dostęp do personelu medycznego dla pacjentów rośnie, co przekłada się też u nich na poczucie lepszego zaopiekowania.

Niemniej ważna pozostaje dla nich możliwość komunikowania się tą drogą także z rodziną. Nawet gdy parametry zdrowia pacjenta nie są najlepsze, a np. zakaźna choroba nie pozwala na bezpośredni kontakt z najbliższymi, inteligentne systemy monitoringu dają namiastkę bliskości i znacznie pomagają w procesie wspierania zdrowienia poprzez umożliwienie komunikowania się z bliskimi. 

Komunikacja audio-wizualna z poszczególnymi pacjentami w czasie rzeczywistym – szczególnie z pacjentami wysokiego ryzyka – jest już dostępna i stosowana z sukcesami w wielu szpitalach na świecie. Analityka wspierająca infrastrukturę kamer może być dostosowana do różnych objawów. Jeśli wymagają one natychmiastowego zaalarmowania personelu, nowoczesne systemy monitoringu wizyjnego mogą to robić automatycznie np. informować o upadkach pacjentów, a co więcej dostarczają wizualną walidację alarmów pochodzących z innych urządzeń. Przykładowo, gdy zmieniają się nagle parametry odczytu monitorowanego serca pacjenta, możliwość uzupełnienia odczytu urządzenia o obraz pacjenta z kamery może wesprzeć diagnozę lub reakcję lekarzy – pacjent mógł się przewrócić, zadławić, czy zdenerwować jakąś sytuacją.

Rozwiązania monitoringu wizyjnego nie śpią i nie bywają zmęczone. Technologia wspiera pracowników sektora ochrony zdrowia zarówno podnosząc poziom bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu, jak i zwiększają efektywność pracy lekarzy i pielęgniarek – leczenie chorych i ratowanie życia. 

Jakość dla pacjenta

Komunikowanie na drodze pacjent-lekarz coraz mocniej się cyfryzuje. Rozwój w kierunku bezpiecznego wykorzystania technologii monitoringu w ochronie zdrowia może nastąpić jedynie pod warunkiem wykorzystywania najwyższej jakości sprzętu wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Jakość obrazu przesyłanego przez kamery w czasie rzeczywistym musi umożliwić specjaliście oględziny – liczy się więc także siła i specjalizacja wideo procesorów w kamerach IP. Ponadto nowoczesne rozwiązania muszą uwzględniać środowisko prawne i ochronę pacjentów w tym zakresie, jak np. RODO. Wysokiej jakości rozwiązania obsługują technologię redakcji obrazu czuwającą nad prywatnością pacjentów i maskującą przed niepowołanym wzrokiem ich wizerunek.

Monitoring skraca okres oczekiwania na kontakt z lekarzem i zaczyna w służbie zdrowia wychodzić już poza jej placówki. Nie wszystkim chorym udaje się przecież uzyskać opiekę od razu – nagłe przypadki wymagają przewiezienia pacjenta do szpitala. Inteligentne kamery w karetkach pogotowia umożliwiają zdalne monitorowanie stanu pacjentów w transporcie medycznym. Dzięki takim rozwiązaniom lekarzom w wyjątkowych sytuacjach jest znacznie łatwiej zweryfikować stan pacjenta i zdalnie podjąć decyzje o niezbędnych, nawet ratujących życie procedurach. 

Monitoring dla edukacji kadr medycznych 

Szybka wymiana informacji oraz pilna edukacja kolejnych pokoleń personelu medycznego jest dziś w medycynie niezbędna. Monitoring wizyjny wspiera jakość edukacji klinicznej. Daje obraz w czasie rzeczywistym z operacji, możliwość zapoznania z rzadkimi schorzeniami – zarówno procesem diagnozowania, jak leczenia i nauki na realnych przykładach np. procedur opieki nad pacjentami.  

Istniejąca już infrastruktura monitoringu wizyjnego, wzbogacona lub zintegrowana w systemy spełniające wymagania współczesnej medycyny i opieki nad pacjentem, może znacznie wesprzeć poziom bezpieczeństwa w sektorze ochrony zdrowia. Jednak dopiero inwestycje w rozwiązania monitoringu poprawiające funkcjonowanie placówek zdrowotnych przyniosą prawdziwy zwrot w przyszłości, w której zdalna i zautomatyzowana opieka staną się nową normą. 

Artykuł został dodany przez firmę

Axis Communications Poland Sp. z o.o.

Axis jest liderem na rynku sieciowych systemów wizyjnych. Oferuje produkty i rozwiązania z zakresu kamer IP, enkoderów, akcesoriów oraz oprogramowania do rejestracji przeznaczone do profesjonalnych instalacji.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły