Artykuł Dodaj artykuł

XIV Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2016

Targi ELEKTROTECHNIKA skierowane są do producentów i użytkowników sprzętu niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz systemów alarmowych i rozwiązań umożliwiających instalację przewodów elektrycznych w nowoczesnych budynkach.

Logo Targów ELEKTROTECHNIKA

Najnowsze rozwiązania w zakresie sprzętu elektrycznego, automatyki i systemów zabezpieczeń po raz 13ty w Warszawie!

XIV Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2016

Warszawa 27 – 29 stycznia, EXPO XXI

Targi ELEKTROTECHNIKA - SOMA Targi ELEKTROTECHNIKA - SOMA

Targi ELEKTROTECHNIKA skierowane są do producentów i użytkowników sprzętu niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz systemów alarmowych i rozwiązań umożliwiających instalację przewodów elektrycznych w nowoczesnych budynkach.

Równolegle z Targami ELEKTROTECHNIKA odbędą się Targi ŚWIATŁO oraz Wystawa TELETECHNIKA.

Integralnym elementem Targów ELEKTROTECHNIKA są konferencje, szkolenia i warsztaty. Najważniejsze wydarzenie to cykl szkoleń dla projektantów instalacji elektrycznych oraz wyższej kadry menadżerskiej odpowiedzialnej za nadzór, wykonawstwo, inwestycje oraz eksploatację instalacji w różnego typu obiektach organizowany wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

Uczestnicy spotkań dzięki takiej formule Targów mają możliwość skonfrontowania uzyskanych informacji z praktyczną ofertą producentów na stoiskach targowych. Dodatkowo, każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 
W ramach Targów ELEKTROTECHNIKA 2016 odbędzie się kilkanaście szkoleń skierowane do 100-150 osób każde. Szkolenia i warsztaty zgromadzą niemal specjalistów z branży. W sumie Targi odwiedzi około 15 000 branżystów.

Szczegółowe informacje na temat nadchodzącej edycji Targów można uzyskać na stronie internetowej targów www.elektroinstalacje.pl

Podobne artykuły