Artykuł Dodaj artykuł

KOT wymagany od siłowników okiennych od 1 lipca 2019 r.

KOT, czyli Krajowa Ocena Techniczna od 1 lipca 2019 r. będzie wymagana od siłowników okiennych stosowanych w systemach napowietrzania. D+H Polska odpowiadając na zmiany w przepisach uzyskała już niezbędną dokumentację dla dwóch kluczowych serii napędów – okiennych i drzwiowych.  

D+H Polska logo

KOT, czyli Krajowa Ocena Techniczna od 1 lipca 2019 r. będzie wymagana od siłowników okiennych stosowanych w systemach napowietrzania. D+H Polska odpowiadając na zmiany w przepisach uzyskała już niezbędną dokumentację dla dwóch kluczowych serii napędów – okiennych i drzwiowych.

Podstawa prawna

Podstawą dla wprowadzenia KOT są dwa rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, a także Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r.

Zdjęcie 1. Okna wyposażone w napędy z serii CDC, montaż wewnątrz profilu, fot. D+H

Zdjęcie 1. Okna wyposażone w napędy z serii CDC, montaż wewnątrz profilu,
fot. D+H  

Kiedy wymagana jest Krajowa Ocena Techniczna?

KOT nie jest dokumentem dopuszczającym do obrotu i stosowania w budownictwie, nie wymaga się jego udostępniania i umieszczania w projektach. KOT stanowi jednak specyfikację techniczną będącą podstawą w procesie oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego i jest niezbędny dla wydania krajowego certyfikatu właściwości użytkowych i krajowej deklaracji właściwości użytkowych. To właśnie decyduje o konieczności posiadania dokumentu przez napędy stosowane w systemach napowietrzania.

KOT dla napędów D+H

D+H Polska z wyprzedzeniem zadbała o uzyskanie KOT dla napędów przeznaczonych do okien i drzwi napowietrzających. Są to:

  • napędy okienne CDC 0252-xxxx-1-ACB
  • napędy drzwiowe DDS 54/500, DDS 54/500-V
  • napędy drzwiowe DDS 54/500 w zestawie z napędami ryglującymi FRA 11-BSY+ oraz VLD 51/038

Należy pamiętać, że KOT i Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych są wymagane w przypadku siłowników stosowanych do napowietrzania. Napędy stosowane w oknach i klapach oddymiających zgodnych z EN 12101-2 nie wymagają Krajowej Oceny Technicznej, ponieważ zostały dopuszczone do obrotu łącznie z oknem jako produkt zgodny z normą zharmonizowaną.

Artykuł został dodany przez firmę

D+H Polska sp. z o.o.

D+H Polska oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu oddymiania i naturalnej wentylacji budynków, systemy sygnalizacji pożarowej, systemy sterowań i zamknięć ogniowych oraz napędy do stolarki okiennej i drzwiowej.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły