Artykuł Dodaj artykuł

Ogłoszenie wyników Grupy Bosch na świecie

30-04-2012, 02:00

Bosch: silna działalność podstawowa fundamentem dalszego rozwoju

  • Zysk Grupy Bosch w 2011 roku na poziomie 5,1 proc. obrotu
  • Wzrost obrotów o 5 proc. w pierwszym kwartale 2012
  • Prognoza na rok 2012: wzrost obrotów o 3-5 proc. i wyższy zysk

Podczas konferencji podsumowującej wyniki koncernu za rok 2011, Grupa Bosch zapowiedziała, że w 2012 roku oczekuje wzrostu obrotów o ok. 3-5 proc. Wiąże się to ze spodziewanym spowolnieniem wzrostu gospodarki światowej. Obroty Bosch w pierwszym kwartale 2012 wzrosły o ok. 5 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Największy wzrost procentowy odnotował dział Techniki Przemysłowej (21%), za którym uplasował się dział Techniki Motoryzacyjnej(8,2%). O 4,4% wzrósł w ubiegłym roku dział Dóbr Użytkowych i Technicznego Wyposażenia Budynków.

2011: wzrost obrotów o 9,0 proc., czyli powyżej oczekiwań

W minionym roku, pomimo osłabienia koniunktury na świecie, Bosch odnotował wzrost wyższy od oczekiwanego: wyniósł on 9 proc., osiągając poziom 51,5 mld EUR. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 2,6 mld EUR, czyli 5,1 proc. obrotu, a więc poniżej docelowego poziomu zysku, który wnosi 7-8 proc. Było to spowodowane kilkoma czynnikami: wysokimi cenami surowców, efektem kursów wymiany walut oraz znaczącymi inwestycjami w rozwój przyszłościowych dziedzin, takich jak elektromobilność czy energie odnawialne.

Wzrost zatrudnienia na świecie do 302 500 pracowników

Wraz z pozytywnym rozwojem działalności w roku 2011, zwiększyło się zatrudnienie w spółkach Grupy Bosch na świecie - na dzień 1.1.2012 wyniosło ono 302 500 pracowników, o 19 000 więcej niż w roku 2010. Największy wzrost liczby pracowników odnotowano w Europie. Tutaj ich liczba zwiększyła się o 9 800 osób, z czego w samych tylko Niemczech o 5 200 osób. W regionie Azji i Pacyfiku załogę Bosch zasiliło 8 000 nowych pracowników, a w Ameryce Północnej i Południowej zatrudnienie wzrosło o 1 200 osób. W 2012 roku, w zależności od sytuacji ekonomicznej oraz z uwzględnieniem nowo konsolidowanych spółek, wzrost zatrudnienia w Grupie powinien wzrosnąć do ok. 315 000.

Dalszy rozwój obecności na rynkach światowych – wzrost obrotów we wszystkich regionach

W 2011 roku Bosch kontynuował ekspansję na rynkach międzynarodowych. Na całym świecie utworzono w ciągu minionych trzech lat siedem nowych organizacji krajowych – w Egipcie, Gruzji, Irlandii, Kambodży, Maroku, Panamie i Peru. Otwarcie kolejnych planowane jest do roku 2013 w Bangladeszu i Laosie. Kraje, w których Grupa ma swoje przedstawicielstwa, wypracowują 97 proc. światowego produktu brutto.

W Europie obroty Boscha w 2011 roku wzrosły o 9,6 proc. do 30,4 mld EUR. W 2011 roku Bosch zainwestował w Europie ok. 2,1 mld EUR. Ważnym dla Boscha obszarem działalności inwestycyjnej jest Europa Wschodnia: np. w Rumunii trwa budowa fabryki w miejscowości Blaj, na Węgrzech Bosch powiększył załogę o 700 pracowników, a w Serbii w 2013 roku zostanie uruchomiona produkcja wycieraczek samochodowych.

Dalsze informacje, zdjęcia i materiały wideo znajdują się w Bosch Media Service na stronie www.bosch-presse.de.

Wyniki Grupy Bosch w Polsce zostaną przedstawione 17 maja 2012 r.

wyniki w milionach Euro 2011 w por do
roku ub.
2010
Obrót całkowity 51,494 9.0% 47,259
Udział krajów poza Niemcami w % od obrotu 77.0 - 77.0
Obroty działów przedsiębiorstwa      
Technika Motoryzacyjna 30,404 8.2% 28,097
Technika Przemysłowa 8,038 21.0% 6,660
Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie budynków 13,052 4.4% 12,480
Obroty w najważniejszych regionach      
Europa - w tym Niemcy 30,357
12,008
9.6%
11.0%
27,693
10,865
Ameryka 9,181 6.9% 8,591
Azja i Pacyfik (wraz z pozostałymi regionami) 11,956 8.9% 10,975
EBIT (dawniej wynik operacyjny) 2,709 -472 3,181
Dochód przed opodatkowaniem
w % od obrotu
2,628
5.1
-857 3,485
7.4
Dochód po opodatkowaniu
w % od obrotu
1,820
3.5
-669 2,489
5.3
Zysk bilansowy
(dywidenda spółki Robert Bosch GmbH)
88 6 82€
Nakłady na działalność badawczo-rozwojową
w % od obrotu
4,190
8.1
380 3,810
8.1
Inwestycje w majątek trwały
w % od obrotu
3,226
6.3
847 2,379
5.0
Odpisy z tytułu majątku trwałego 2,265 -108 2,373
Kapitał własny 26,917 674 26,243
Udział kapitału własnego 49%   50%
Zatrudnienie (stan na dzień 01.01. kolejnego roku) 302,519 19,01219,012 283,507
Europa - w tym Niemcy 196,391
118,776
9,789
5,219
186,602
113,557
Ameryka 34,892 1,203 33,689
Azja i Pacyfik (wraz z pozostałymi regionami) 71,236 8,020 63,216

 

Źródło: Robert Bosch Sp. z o.o. Dział Security and Safety Systems

Artykuł został dodany przez firmę

Robert Bosch Sp. z o.o. Dział Security and Safety Systems

Naszym celem jest ochrona życia, budynków, mienia. Nasza oferta produktowa obejmuje systemy dozoru wizyjnego, sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożarów i ewakuacji głosowej, a także rozwiązania do kontroli dostępu i zarządzania.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły