Alkam SecurityAlkam Security

Artykuł Dodaj artykuł

Kontrola dostępu Bosch na drogach ewakuacyjnych: Pierwszy system kontroli dostępu spełniający najnowsze wymagania przeciwpożarowe

Centrala kontroli dostępu oparta o sterowniki AMC2 firmy Bosch jako pierwsza na polskim rynku potwierdziła zgodność urządzenia z normami prawnymi oraz uzyskała Świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Centrala kontroli dostępu oparta o sterowniki AMC2 firmy Bosch jako pierwsza na polskim rynku potwierdziła zgodność urządzenia z normami prawnymi oraz uzyskała Świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Centrala kontroli dostępu oparta o sterowniki AMC2 firmy Bosch
Fot.: Bosch

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajacym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 85 poz. 553), system kontroli dostępu może być stosowany na drogach ewakuacyjnych, jeżeli zapewni w razie pożaru lub awarii systemu automatyczne i ręczne, samoczynne otwarcie przejść kontrolowanych, bez możliwości ich blokowania i pozostanie w stanie otwartym. Spełnienie tych wymagań powinno być potwierdzone odpowiednim certyfikatem. System kontroli dostępu firmy Bosch oparty o rodzinę urządzeń AMC2 potwierdził zgodność z wymaganiami uzyskując Świadectwa dopuszczenia CNBOP nr 0902/2011 i 0903/2011.

System kontroli dostępu firmy Bosch jest dowolnie skalowalny, dzięki czemu może kontrolować ruch osobowy w obiekcie dowolnej wielkości. Kontrolery AMC2 podłączane są do systemu za pomocą interfejsu RS485 lub Ethernet, zależnie od specyfiki obiektu. Wykorzystanie karty pamięci 2GB umożliwia pracę w trybie offline. Kontrolery AMC2 są w pełni kompatybilne z oprogramowaniem zarządzającym Access Professional Edition oraz systemem integrującym Building Integration System.

Artykuł został dodany przez firmę

Robert Bosch Sp. z o.o. Dział Security and Safety Systems

Naszym celem jest ochrona życia, budynków, mienia. Nasza oferta produktowa obejmuje systemy dozoru wizyjnego, sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożarów i ewakuacji głosowej, a także rozwiązania do kontroli dostępu i zarządzania.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły